Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Spółka Sanatoria „SŁOWACKI” Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy, na realizację projektu pod nazwą „Dotacja na kapitał obrotowy dla SANATORIA "SŁOWACKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOSCIĄ„

Celem projektu jestzachowanie płynności finansowej

Efektem jest utrzymanie prowadzonej działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutekepidemii COVID-19.

Wartość projektu: 338 572,02 zł

Wkład Funduszy Europejskich:338 572,02 zł