Badania naukowe

Badania naukowe

Uprzejmie informujemy, że jako pierwsi w Polsce prowadzimy badania nad wykorzystaniem konopi w terapii leczenia bólu w chorobie zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa oraz stawów obwodowych,
przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy wyrażają chęć wzięcia udziału w pionierskich pracach nad leczniczym wykorzystaniem konopi. Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 40 – 75 lat z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową stawów (potwierdzoną w badaniach obrazowych).

Unia Europejska W ramach projektu zostają pokryte koszty badań diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych przewidzianych w naszej terapii - koszty pobytu pokrywa pacjent. Wymagany minimalny pobyt leczniczy w tych przypadkach to okres 2-3 tygodnie.

O kwalifikacji do projektu i przydziale do odpowiedniej grupy (badawczej lub porównawczej) decyduje lekarz podczas pierwszej konsultacji medycznej przed rozpoczęciem terapii.
WSTĘPNA ANKIETA KWALIFIKACYJNA